Wat zijn Overgangsklachten?

De overgang is een fase in uw leven waarin de menstruatie onregelmatig wordt en uiteindelijk helemaal wegblijft. Overgangsklachten beginnen meestal ergens tussen het 45ste en 55ste jaar, soms eerder. De overgang bestaat uit een aantal fase, die zich kenmerken door verschillende overgangsklachten.

Fasen van de overgang

Vaak worden de 1e overgangsklachten niet herkent door vrouwen, omdat er nog een cyclus is, waarbij er regelmatig een menstruatie plaatsvindt. De overgangsklachten die kenmerkend zijn voor de pre menopauzale fase zijn: veranderingen in het menstruatie patroon, zoals hevig vloeien en toename van pijn tijdens de menstruatie. Daarnaast is een veel gehoorde overgangsklacht in deze fase dat er een soort stramheid in de ledematen ontstaat, waarbij de vrouw het gevoel heeft dat ze zich oud en stram voelt. De overgangsklacht is meestal van korte duur, bij beweging verdwijnt het meestal snel, in tegenstelling tot b.v. slijtage of reuma van de gewrichten.

OvergangsklachtenOvergangsklachten

In de periode na de menopauze, dat is de periode waarin je niet meer menstrueert, treden vaak de vasomotore overgangsklachten op. Dit zijn de opvliegers en het nachtzweten in het bijzonder. Daarnaast worden hartkloppingen, aankomen in gewicht en stemmingsklachten, zoals somberheid en depressieve gevoelens vaak gemeld.

Daarnaast spelen erfelijkheid, stress, voeding, de totale staat van je gezondheid, problemen tijdens zwangerschappen een belangrijke rol in de mate van heftigheid en voorkomen van overgangsklachten die je kan ervaren.

Elke fase heeft een andere aanpak nodig omdat de overgangsklachten verschillend van aard zijn. De klachten kunnen je functioneren in gezin of werk behoorlijk in de weg zitten. Wanneer je last ondervindt in het dagelijkse functioneren, wordt het tijd voor een consult bij een specialist.

Wat kan Care for Women voor je doen?

De Care for Women specialist is volledig opgeleid om al deze verbanden te ontrafelen om tot een passend advies te komen.

Elke vrouw is anders, dus er is geen standaardoplossing voor de overgangsklachten die je ervaart

Somberheid en depressie

Somberheid en depressie door de overgang

Somberheid en DepressieTijdens de overgang, die wel 2 tot 8 jaar in beslag kan nemen, zien we in toenemende mate vrouwen met mentale klachten. Vooral somberheid en depressie worden vaak gemeld door vrouwen met overgangsklachten. Naast somberheid en depressie worden ook vaak vergeetachtigheid, slecht door kunnen slapen, gevoelens van paniek of angst en zich labiel voelen gemeld. Het tast het zelfvertrouwen aan. Onze emotie is een complex gebeuren. We weten dat serotonine daar een belangrijke rol in heeft. En dat is ook waar het oestrogeen invloed op heeft.

Somberheid en depressieve klachten kunnen dus een lichamelijke oorzaak hebben!

Vrouwen die in hun vruchtbare leven tijdens de pre menstruele periode (PMS) last hadden van stemmingsklachten, lijken meer kans te maken op somberheid en/of depressie gedurende de overgangsjaren. Tevens is er een causaal verband met een post natale depressie. Vrouwen hebben dan een groter gevoeligheid voor somberheid en depressie in combinatie met veranderende hormoon spiegels.

Oestrogeen

Oorzaak is het dalende hormoon oestrogeen, welke ook een rol speelt bij de aanmaak van serotonine en melatonine. Serotonine is het “feel good” hormoon en melatonine het hormoon dat er voor zorgt dat je in slaap valt. Daarnaast zien we in de overgang relatief vaak een Burn Out bij vrouwen. En dan is er ook vaak sprake van mentale klachten, zoals vergeetachtigheid, gebrek aan zelfvertrouwen in combinatie met somberheid en depressie.

De klachten worden door de bedrijfsarts in geval van uitval op het werk en door de huisarts vaak niet herkent als overgangsklachten en dus ook niet als zodanig behandeld.
Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om somberheid en/of depressie gedurende de overgang te lijf te gaan. Het belangrijkste is dat deze klachten onderkent worden en kunnen worden toegeschreven aan de overgang.

Wat kan Care for Women voor je doen?

Als je twijfelt of je zorgen maakt over je mentale gezondheid, plan dan snel een consult in, vaak zijn er maar 2 of 3 consulten nodig om van je somberheid en/of depressieve gevoelens af te komen.